Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
111/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
112/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
113/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
114/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
115/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
116/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
117/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
31. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
118/2023
0,00 € LIVATE, s.r.o. Obec Rovinka
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
119/2023
0,00 € Štefan Pytel Obec Rovinka
10. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
120/2023
0,00 € Jozef Patyla Obec Rovinka
10. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
121/2023
0,00 € Jozef Patyla Obec Rovinka
14. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
122/2023
0,00 € Marcela Tomčalová Obec Rovinka
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
125/2023
0,00 € Anna Fehérová Obec Rovinka
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
126/2023
0,00 € Ladislav Máhr Obec Rovinka
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
127/2023
0,00 € Emília Ružičková Obec Rovinka
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
128/2023
0,00 € Ľudovít Belan Obec Rovinka
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
129/2023
0,00 € Alojzia Kundláková Obec Rovinka
18. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
130/2023
0,00 € Elena Úradníčková Obec Rovinka
21. August 2023
Darovacia zmluva
131/2023
0,00 € OSPRA-INVEST spol. s r.o. Obec Rovinka
23. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
132/2023
0,00 € Juraj Szijjarto Obec Rovinka