Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
6/2024
100,00 € Oľga Miklášová Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2024
100,00 € Margita Čierna Obec Rovinka
29. Január 2024
Poistná zmluva
4/2024
29,49 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
86/2024
9,00 € Marian Kanis a spol. Obec Rovinka
29. Január 2024
Kúpna zmluva
7/2024
2,00 € Rovinka Residence s. r. o. Obec Rovinka
16. Február 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
21/2024
1,00 € Emil Valentovič Obec Rovinka
7. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku
37/2022
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Rovinka
14. Apríl 2022
Kúpna zmluva
38/2022
0,00 € Pavol Kováčik ATRA Obec Rovinka
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
39/2022
0,00 € Poľovnícka spoločnosť AgroLovec Obec Rovinka
25. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
40/2022
0,00 € Lýdia Hargašová Obec Rovinka
25. Apríl 2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A O VYSPORIADANÍ VZÁJOMNÝCH NÁROKOV
41/2022
0,00 € Korab Alšič Obec Rovinka
25. Apríl 2022
Dohoda o prevzatí ručenia
42/2022
0,00 € Katarína Prypoňová Obec Rovinka
29. Apríl 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
43/2022
0,00 € Kamil Krivosudský Obec Rovinka
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
44/2022
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva č. 322 0017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
45/2022
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
46/2022
0,00 € Zuzana Račková Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
47/2022
0,00 € PRÉDIUM INVEST s.r.o. Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
48/2022
0,00 € Gabriela Petrovičová Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2022
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Rovinka
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
50/2022
0,00 € Helena Matejčíková Obec Rovinka