Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
51/2022
0,00 € František Cserepkai Obec Rovinka
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
52/2022
0,00 € Jana Kubešová Obec Rovinka
12. Máj 2022
Dohoda o ukončení učebnej zmluvy
53/2022
0,00 € Mária Schwarzová Obec Rovinka
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
54/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; SLOVTO s.r.o. Obec Rovinka
26. Máj 2022
Mandátna zmluva
55/2022
0,00 € BUILD, spol. s r.o. Obec Rovinka
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
56/2022
0,00 € Ing. Božena Kompauerová Obec Rovinka
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
57/2022
0,00 € Ondrej Mojžiš Obec Rovinka
13. Jún 2022
Zmluva o účinkovaní
58/2022
0,00 € Dezider Bari Obec Rovinka
24. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
59/2022
0,00 € Oľga Tomčalová Obec Rovinka
24. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
60/2021
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz
61/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
6. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
62/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Rovinka
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
63/2022
0,00 € Patrik Okruhlica Obec Rovinka
15. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
64/2022
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
15. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
65/2022
0,00 € PROF & PARTNERS, s.r.o. Obec Rovinka
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
66/2022
0,00 € Michal Zachar Obec Rovinka
19. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
67/2022
0,00 € SILVER s.r.o. Obec Rovinka
19. Júl 2022
Zmluva o dielo
68/2022
0,00 € PROXEN group s.r.o. Obec Rovinka
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
69/2022
0,00 € Miroslava Dubová Obec Rovinka
26. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
70/2022
0,00 € Jana Kubešová Obec Rovinka