Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Kúpna zmluva
91/2022
0,00 € TANKER, s.r.o. Obec Rovinka
31. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
92/2022
0,00 € Andrej Mrva Obec Rovinka
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
93 ∕ 2022
0,00 € Emília Úradníková Obec Rovinka
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
94 ∕ 2022
0,00 € Mária Repáňová Obec Rovinka
12. November 2022
Servisná zmluva
95/2022
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Obec Rovinka
12. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
96 ∕ 2022
0,00 € Pavol Bachár Obec Rovinka
12. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
97 ∕ 2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
16. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1054/2013 o prenájme a servisnej službe predložiek
98/2022
0,00 € ŠKP servis, s.r.o. Obec Rovinka
24. November 2022
Dohoda o usporiadaní duplicitne evidovaného vlastníckeho práva kúpna zmluva
99/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
24. November 2022
Zmluva o nájme pozemku
100/2022
0,00 € PM PARTNERS, s. r. o. Obec Rovinka
24. November 2022
Zmluva o nájme pozemku
101/2022
0,00 € PM ROVINKA II, s. r. o. Obec Rovinka
5. December 2022
Zmluva o dielo
102/2022
0,00 € StellaGarden s. r. o. Obec Rovinka
6. December 2022
Poistná zmluva
103/2022
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
105 ∕ 2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
106 ∕ 2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
21. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
108/2022
0,00 € littlefinger, s.r.o. Obec Rovinka
11. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
109/2022
0,00 € LOGaDYS n.o. Obec Rovinka
23. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
110/2022
0,00 € Stanislav Petrovič Obec Rovinka
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve
111/2022
0,00 € EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Obec Rovinka
30. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o odvoze sypkého a tuhého materiálu kontajnerovým vozidlom
112/2022
0,00 € ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo Obec Rovinka