Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 889/2022
561/2023
5 954 653,96 € MBM-GROUP, a. s. Mesto Šaľa
14. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021
1000/2022
5 304 953,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
14. November 2022
Zmluva o dielo č. 889/2022
889/2022
5 261 327,42 € MBM-GROUP, a. s. Mesto Šaľa
24. Marec 2023
Zmluva o účelovom úvere č. 0252/23/08786
199/2023
1 330 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Šala
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
201/2023
799 799,00 € AVA-stav, s.r.o. Mesto Šala
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
201/2023
799 799,00 € AVA-stav, s.r.o. Mesto Šala
4. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
94/2023
768 732,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo: 000715A/CORP/2019
607/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere číslo: 000715/CORP/2019
606/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva o dielo
950/2022
457 191,39 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva o dielo
950/2022
457 191,39 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
27. Apríl 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 024-Z/2023
232/2023
339 150,00 € Mesto Šala Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Zmluva na dodávku softvérového diela
951/2022
240 000,00 € MAXNETWORK, s. r. o. Mesto Šaľa
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
256/2022
229 951,34 € STAVOMAL SLOVAKIA spol. s r. o. Mesto Šaľa
15. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o službách vo verejnom záujme
220/2023
196 344,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šala
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
258/2022
179 851,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
26. Máj 2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BPN3 zo dňa 17. 05. 2022
417/2022
178 693,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šaľa
10. August 2022
Zmluva o dielo
595/2022
148 554,29 € airo, s. r. o. Mesto Šaľa
31. Január 2023
Zmluva o dielo
88/2023
139 236,00 € airo, s.r.o. Mesto Šaľa