Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Nájomná zmluva
601/2023
50,00 € Mesto Šala Márton Ján
20. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 695/2018 na pozemok
610/2023
0,00 € BRANMEDIA s.r.o. Mesto Šala
20. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu a uznanie záväzku
640/2023
346,98 € Mesto Šala Bránik Jozef
20. September 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
643/2023
50,00 € Mesto Šala Šárközi Michal
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
721/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
19. September 2023
Nájomná zmluva
452/2023
121,26 € Mesto Šala Brathová Gizela
19. September 2023
Nájomná zmluva
453/2023
106,90 € Mesto Šala Rajcsányi Rudolf
19. September 2023
Nájomná zmluva
454/2023
151,19 € Mesto Šala Hátašová Mária
19. September 2023
Nájomná zmluva
470/2023
234,19 € Mesto Šala Benkovičová Jana
19. September 2023
Nájomná zmluva
467/2023
139,96 € Mesto Šala Draškovič Radovan
19. September 2023
Nájomná zmluva
455/2023
308,80 € Mesto Šala Majer Branislav
19. September 2023
Nájomná zmluva
465/2023
126,49 € Mesto Šala Kőrösiová Eva
19. September 2023
Nájomná zmluva
462/2023
106,07 € Mesto Šala Takácsová Alžbeta
19. September 2023
Nájomná zmluva
461/2023
343,64 € Mesto Šala Čáni Michal
19. September 2023
Nájomná zmluva
460/2023
329,93 € Mesto Šala Bičkay Erik
19. September 2023
Nájomná zmluva
458/2023
168,90 € Mesto Šala Petkov Jaroslav
19. September 2023
Nájomná zmluva
457/2023
311,97 € Mesto Šala Káčer Rastislav
19. September 2023
Nájomná zmluva
456/2023
313,71 € Mesto Šala Nejedlíková Martina, Mgr.
19. September 2023
Nájomná zmluva
482/2023
204,27 € Mesto Šala Vincze Tibor
19. September 2023
Nájomná zmluva
534/2023
228,82 € Mesto Šala Lehotová Ľubica