Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácioa územia hradného kopca v Nitre
1157/2022
719 973,32 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
25. Máj 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
1157/2022/OPaSR
719 973,32 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
73/2024
673 495,00 € Spoločnosť Heleny Madariovej Mesto Nitra
3. Jún 2022
Zmluva o dielo - Reškonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou
1132/2022
671 710,78 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park - Nový park
2008/2022
662 542,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
289/2023
655 397,00 € Spoločnosť Heleny Madariovej Mesto Nitra
25. Apríl 2023
Zmluva UNICEF - Riešenie krízovej situácie utečencov na SR
1237/2023
636 436,00 € detský fond OSN Mesto Nitra
17. Jún 2022
Dodatok č.13 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.774/2003/OSM zo dňa 21.11.2003 v znení Dodatkov č.1 až 12 - ZŠ Na Hôrke.
1256/2022
626 419,42 € Mesto Nitra Základná škola Na Hôrke
30. Jún 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 904/2003/OSM/ zo dňa 21.11.2003 v znení Dodatkov č.1 až 8
1840/2023
606 624,38 € Mesto Nitra Základná škola - Cabajská
6. December 2023
Kúpna zmluva - Audio, video a svetelná technika (video technika) - Kreatívne centrum Nitra
3260/2023
595 095,84 € OPTIO s. r. o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č.7 - Klokočina I, Diely
306/2023
587 760,00 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
74/2024
567 032,00 € Mgr. Alica Rétiová Mesto Nitra
1. August 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 805/2003/OSM zo dňa 18.11.2003 v znení Dodatkov č.1 až 9
1842/2023
565 348,74 € Mesto Nitra Základná škola Škultétyho
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
287/2023
562 967,00 € Mgr. Alica Rétiová Mesto Nitra
16. Marec 2023
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Vodná - Zelokvet v Nitre
534/2023
522 297,46 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1433/2023/OPASR - Komunitné centrum Nitra - Dražovce
3061/2023
491 868,31 € PP INVEST s. r. o. Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
70/2024
491 519,00 € Neuvedené Mesto Nitra
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP - Komunitné centrum Nitra - Dražovce 302021BQD7
2778/2022
483 230,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
22. Jún 2022
Zmluva o dielo 1357/2022/ OPaSR - Rekonštrukcia tenisovej haly v meste Nitra
1357/2022
463 200,00 € PP INVEST s. r. o. Mesto Nitra
25. Máj 2023
Zmluva o dielo KC Nitra Dražovce
1433/2023
455 880,00 € PP INVEST s. r. o. Mesto Nitra