Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
k zmluve
2362/2022
0,00 € AB&B s.r.o. Mesto Nitra
4. August 2022
Odborný autorský dohľad - Kreatívne centrum - Martinský vrch
1677/2022
0,00 € ABOUT architecture Mesto Nitra
14. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 363/2022/KreaC
1709/2022
117 359,79 € Adifex a.s. Mesto Nitra
18. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2624/2022
0,00 € Adrián Švec Mesto Nitra
2. Jún 2022
Zmluva na dodanie potravín
1206/2022
8 160,00 € AG FOODS SK, s.r.o. Mesto Nitra
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci - Letný Bažant Kinematograf 2022
1028/2022
0,00 € Agentúra MANA Mesto Nitra
8. August 2022
Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu Zápasnícka hala J. Strniska, Parkové nábrežie 1933 Nitra
1275/2022
3 000,00 € AK Csanda-Piterka, s.r.o. Mesto Nitra
29. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2719/2022
0,00 € Alena Hromádková Mesto Nitra
27. Október 2022
Nájomná zmluva k hrobovému mliestu 11/7 Mestský
2349/2022
0,00 € Alena Piesecká Mesto Nitra
18. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2626/2022
0,00 € Alex Gáhy Mesto Nitra
17. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2617/2022
0,00 € Andrej Kubas Mesto Nitra
6. Máj 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia kapely Atmos - Deň matiek v KSC Janíkovce
947/2022
450,00 € Andrej Szárszói Mesto Nitra
6. Október 2022
Spolupráca pri zabezpečení vystúpenia skupiny Atmos
2205/2022
450,00 € Andrej Szárszói Mesto Nitra
9. December 2022
Spolupráca pri z zabezpečení hudobného vystúpenia FS Kamenenc v rámci podujatia "svetielka Vianoc"
2697/2022
100,00 € Anna Horváthová Mesto Nitra
31. Máj 2022
Zabezpečenie asistenčnej zdravotnej služby
1222/2022
0,00 € Anna Mária Gombáliková Mesto Nitra
23. November 2022
Zmluva o poskytovaní služby v oblasti verejného obstarávania
2684/2022
0,00 € APUEN AKADÉMIA s.r.o. Mesto Nitra
4. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
1704/2022
0,00 € AQUA PRO EUROPE a. s. Mesto Nitra
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2683/2022
1 020,00 € ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky,športu a tanca mentálne postihnutých Mesto Nitra
12. Júl 2022
Orezanie vzrastlých stromov Nitra
1524/2022
26 500,00 € Arboria, s.r.o. Mesto Nitra
2. Júl 2022
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavy Návraty ku koreňom
1405/2022
0,00 € Archeologický ústav SAV Mesto Nitra