Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva č. 2310011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
3323/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
7. December 2023
Nájomná zmluva na prenájom dreveného stánku
3317/2023
2,00 € Mesto Nitra Správa zariadení sociálnych služieb
9. December 2023
Zabezpečenie vystúpenia folklórnej skupiny Zlatomoravčianka v rámci podujatia - Adventná Nitra 2023
3385/2023
100,00 € OZ Zlatomoravčianka Mesto Nitra
8. December 2023
Nájomná zmluva na prenájom dreveného stánku
3309/2023
1,00 € Mesto Nitra OZ Katarínka
8. December 2023
Kúpna zmluva - papierové utierky
3422/2023
0,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Nitra
8. December 2023
Kúpna zmluva - Audio, video a svetelná technika (svetelná technika) - Kreatívne centrum Nitra
3234/2023
281 887,20 € SRS GROUP, s.r.o. Mesto Nitra
8. December 2023
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností
3304/2023
5,58 € Mesto Nitra Orange Slovensko, a.s.
8. December 2023
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívania nehnuteľností
3306/2023
10,32 € Mesto Nitra Orange Slovensko, a.s.
8. December 2023
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.j.160/2009/OM
3389/2023
16 122,50 € Ing. Alfonz Gabaš Mesto Nitra
8. December 2023
Kúpna zmluva - kancelárske potreby
3421/2023
0,00 € Xepap, spol. s r.o. Mesto Nitra
8. December 2023
peňažný dar
3424/2023
650,00 € Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. Mesto Nitra
8. December 2023
finančný príspevok
3423/2023
650,00 € Ricor s. r. o. Mesto Nitra
8. December 2023
peňažný dar
3425/2023
650,00 € Espack Eurologística, s.r.o. Mesto Nitra
8. December 2023
finančný príspevok
3426/2023
650,00 € KOSIT WEST s.r.o. Mesto Nitra
8. December 2023
Prenájom KC Zobor - "Vianočná párty"
3074/2023
590,00 € Mesto Nitra House of dance
8. December 2023
Spolupráca pri realizácii podujatia - Adventné trhy 2023
3298/2023
0,00 € Mesto Nitra Mestská organizácia JDS č.3 Nitra - Janíkovce
8. December 2023
Nájomná zmluva na prenájom dreveného stánku
3311/2023
4,00 € Mesto Nitra Maltézska pomoc Slovensko, o.z.
8. December 2023
Dodatok č.21 k Poistnej zmluve č.6606267938 Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
3353/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Nitra
8. December 2023
Zabezpečenie hudobného vystúpenia folklórnej speváckej skupiny LIPA v rámci podujatia - Adventná Nitra 2023
3360/2023
60,00 € Tatiana Šranková Mesto Nitra
8. December 2023
Výpožička KD Dražovce - "kurz mentálnej aritmetiky"
3376/2023
0,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 4 Nitra – Dražovce