Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2022
Zmluva o dielo - Stavebné práce - Kreatívne centrum - Kino Palace
1332/2022
2 687 588,99 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Mlynárce - diely - Klokočina
1844/2022
1 268 386,76 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
27. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 1769/2022/OŠMaŠ
3063/2022
860 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Nitra
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 4903,2050014PV4 - Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku
1167/2022
822 771,54 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
1312/2022
808 916,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná s.r.o.
23. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1132/2022/OVaR - Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou Nitra
2321/2022
733 932,35 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Nitra a Zlaté Moravce
1769/2022
725 400,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Nitra
20. Máj 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácioa územia hradného kopca v Nitre
1157/2022
719 973,32 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
25. Máj 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
1157/2022/OPaSR
719 973,32 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
3. Jún 2022
Zmluva o dielo - Reškonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou
1132/2022
671 710,78 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park - Nový park
2008/2022
662 542,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
17. Jún 2022
Dodatok č.13 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.774/2003/OSM zo dňa 21.11.2003 v znení Dodatkov č.1 až 12 - ZŠ Na Hôrke.
1256/2022
626 419,42 € Mesto Nitra Základná škola Na Hôrke
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP - Komunitné centrum Nitra - Dražovce 302021BQD7
2778/2022
483 230,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
22. Jún 2022
Zmluva o dielo 1357/2022/ OPaSR - Rekonštrukcia tenisovej haly v meste Nitra
1357/2022
463 200,00 € PP INVEST s. r. o. Mesto Nitra
18. Jún 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.1200/07/OM zo dňa 06.11.2007 v znení Dodatkov č.1 až 7 - ZUŠ J.Rosinského.
1251/2022
358 162,68 € Mesto Nitra Základná umelecká škola J. Rosinského
22. December 2022
prevádzka, údržba a oprava VO
2943/2022
320 916,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
16. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP - Brezový háj - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
2007/2022
299 935,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
2. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu Zápasníckej haly - telocvične
1717/2022
297 599,40 € Mesto Nitra Telovýchovná jednota AC Nitra
5. September 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu - Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenova
1712/2022
287 640,00 € Fond na podporu športu Mesto Nitra
14. Júl 2022
Zmluva o dielo - Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarijný stav - 2. časť - vzduchotechnika
1478/2022
270 000,00 € PP INVEST s. r. o. Mesto Nitra