Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2380/2022/OPaSR
1554/2023
4 068 309,32 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva NFP 302091CVP8 Riešenie migračných výziev v meste Nitra
1643/2023
3 884 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
23. Jún 2022
Zmluva o dielo - Stavebné práce - Kreatívne centrum - Kino Palace
1332/2022
2 687 588,99 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Mlynárce - diely - Klokočina
1844/2022
1 268 386,76 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
29. Máj 2023
Zmluva o dielo - ZŠ Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
1329/2023
1 037 160,17 € Novosedlík, spol. s.r.o. Mesto Nitra
27. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 1769/2022/OŠMaŠ
3063/2022
860 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Nitra
17. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.j. 1157/2022
1332/2023
827 909,23 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 4903,2050014PV4 - Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku
1167/2022
822 771,54 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
1312/2022
808 916,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná s.r.o.
23. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1132/2022/OVaR - Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou Nitra
2321/2022
733 932,35 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov pre región: okresy Nitra a Zlaté Moravce
1769/2022
725 400,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Nitra
20. Máj 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácioa územia hradného kopca v Nitre
1157/2022
719 973,32 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
25. Máj 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
1157/2022/OPaSR
719 973,32 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
3. Jún 2022
Zmluva o dielo - Reškonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou
1132/2022
671 710,78 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park - Nový park
2008/2022
662 542,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
289/2023
655 397,00 € Spoločnosť Heleny Madariovej Mesto Nitra
25. Apríl 2023
Zmluva UNICEF - Riešenie krízovej situácie utečencov na SR
1237/2023
636 436,00 € detský fond OSN Mesto Nitra
17. Jún 2022
Dodatok č.13 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.774/2003/OSM zo dňa 21.11.2003 v znení Dodatkov č.1 až 12 - ZŠ Na Hôrke.
1256/2022
626 419,42 € Mesto Nitra Základná škola Na Hôrke
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č.7 - Klokočina I, Diely
306/2023
587 760,00 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
287/2023
562 967,00 € Mgr. Alica Rétiová Mesto Nitra