Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
138/2024
50 000,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
25. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (textil a koža - technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3119/2023
49 756,20 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
15. Júl 2022
Zmluva o dielo
1547/2022
49 648,85 € J. Kukučka s.r.o. Mesto Nitra
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 309/2023/OŽP
2062/2023
49 501,57 € GREENERY, s.r.o. Mesto Nitra
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1152/2023
49 117,00 € Športový klub pri ŠOG - oddiel atletický Mesto Nitra
4. Január 2024
Kúpna zmluva
3445/2023
48 840,00 € Mesto Nitra Viktória Falconer
21. November 2023
Zmluva o dielo
3236/2023
47 952,25 € Kaptah s.r.o. Mesto Nitra
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 300/2023/OŽP
2084/2023
47 549,27 € OS Kosenie, s.r.o. Mesto Nitra
9. November 2022
Dodanie a náhradná výsadba zelene
2532/2022
47 280,00 € Plant Service, s.r.o. Mesto Nitra
13. November 2023
Zmulva o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie a odovzdanie diela: Dokumentácia zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra
3145/2023
46 800,00 € SAN - HUMA 90 s.r.o. Mesto Nitra
10. November 2022
Zmluva o audite
2542/2022
46 440,00 € EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Mesto Nitra
7. Jún 2022
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.2262/2021/ÚHA
1260/2022
46 320,00 € Slovenská technická univerzita Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 2 - Staré Mesto II, IV
301/2023
46 260,78 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Obnova Mestskej tržnice - odvodnenie atmosférickej vody a kanalizácia
900/2024
45 926,05 € Pro exteriér Mesto Nitra
16. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 1948/2022/OVaR - Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou
2843/2022
45 693,65 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
395/2023
45 500,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
3. Apríl 2023
Revitalizácia detských ihrísk - časť Detské ihrisko Hlboká ulica
673/2023
45 467,77 € mmcite 2 s.r.o Mesto Nitra
23. Jún 2023
Zmluva na dodanie potravín
1852/2023
44 594,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1150/2023
44 509,00 € Združenie športových klubov UKF Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - nadštandardná údržba verejnej zelene lokalita 11
1029/2024
44 397,29 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra