Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Zmluva na dodanie potravín
1698/2022
31 914,02 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
27. Február 2023
Kúpna zmluva č. Z2023790_Z
504/2023
31 800,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra
12. Apríl 2023
oprava technológie na odvádzanie dažďovej vody
1164/2023
31 783,20 € ABC TERM, spol. s.r.o. Mesto Nitra
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov - UNICEF
3439/2023
31 700,45 € Základná škola Tulipánová Mesto Nitra
21. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - čistiaci a hygienický materiál
2046/2022
30 999,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Nitra
11. Október 2022
oprava a výmena dlažby Svätoplukovo námestie prístupová cesta od Mostnej ul.
2247/2022
30 562,32 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra- lokalita č. 1 - Párovce, Mlynárce
300/2023
30 529,98 € Otakar Šabík Mesto Nitra
12. September 2023
Dodatok k Zmluve 1984/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov
2640/2023
30 441,00 € Mesto Nitra Základná škola Fatranská
29. November 2022
Zmluva o dielo - Most Ulica Medzi vodami, Dolné Krškany - rekonštrukcia
2525/2022
30 301,20 € HYDROSERVICE spol s.r.o. Mesto Nitra
24. Január 2023
Rámcová dohoda - elektronické stravovacie karty
159/2023
30 224,88 € Up Déjeuner, s.r.o. Mesto Nitra
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1181/2023
30 100,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
13. September 2022
Zmluva na dodanie potravín
1287/2022
30 054,75 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
1700/2022
30 000,00 € Mesto Nitra Neuvedené
6. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní architektonických služieb na vypracovanie zadaní malého rozsahu na riešenia vo verejnom priestore
1879/2022
30 000,00 € SCALE STUDIO a.s. Mesto Nitra
20. Júl 2023
Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu - Revitalizácia mestského parku v Nitre - časť Starý park
1841/2023
29 999,70 € Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údžba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 10 - Čermáň
309/2023
29 992,74 € GREENERY, s.r.o. Mesto Nitra
20. August 2022
Kúpna zmluva
1802/2022
29 517,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
17. Máj 2022
PD - Revitalizácia fontán v meste Nitra
1080/2022
29 400,00 € stavaqua, s.r.o. Mesto Nitra
1. Február 2024
Zmluva o dielo PD Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže
160/2024
29 280,00 € Modulor Bratislava, s.r.o. Mesto Nitra
18. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 - Cabajská ul. Nitra
1127/2023
28 800,29 € LT development s. r. o. Mesto Nitra