Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 2922/2022/OVaR - Vjazd na parkovisko pred Domom služieb
2215/2023
21 034,41 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
3. Júl 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí strážnej služby
1473/2022
21 000,00 € BONUL, s.r.o. Mesto Nitra
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
1345/2024
20 950,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Nitra
14. September 2022
Realizácia revitalizácie parčíka - Svätoplukovo námestie v Nitre
1962/2022
20 778,07 € Plant Service, s.r.o. Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
825/2024
20 624,00 € Združenie športových klubov UKF Nitra Mesto Nitra
29. Jún 2023
Poskytnutie strážnej služby počas kultúrnych podujatí organizovaných a spoluorganizovaných Mestom Nitra v roku 2023
1882/2023
20 500,00 € SOLID LIGAS s. r. o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č.4 - SPU, P.Háje, Zobor, Dražovce, Kynek
303/2023
20 470,16 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
31. Január 2024
Zmluva o dielo - časť III. PD MŠ Alexyho Nitra - Klokočina
54/2024
20 132,40 € AXA Projekt s. r. o Mesto Nitra
21. Júl 2023
Zmluva č. Z20236841_Z - Orezanie drevín
2175/2023
20 099,99 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
26. Jún 2023
Kúpna zmluva
1859/2023
20 050,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Nitra
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
373/2022/OSS
20 000,00 € Nitrianska komunitná nadácia Mesto Nitra
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
435/2022/OSS
20 000,00 € Združenie právnických osôb "Komunitné centrum" Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
435/2022
20 000,00 € Neuvedené Mesto Nitra
3. Júl 2022
Rámcová zmluva na poskytnutie elektro prác
1472/2022
20 000,00 € Relco Slovakia, s.r.o. Mesto Nitra
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2654/2022
20 000,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
431/2023
20 000,00 € Mesto Nitra Združenie právnických osôb "Komunitné centrum"
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
2023/2023
20 000,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
5. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo
2810/2023
20 000,00 € BMT group s. r. o. Mesto Nitra
27. December 2023
Nájomná zmluva
3450/2023
20 000,00 € Mesto Nitra HK Nitra, s.r.o.
23. Apríl 2024
Poskytnutie strážnej služby na kultúrny podujatiach organizovaných a spoluorganizovaných Mestom Nitra
837/2024
20 000,00 € SOLID LIGAS s. r. o. Mesto Nitra