Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
72/2024
276 578,00 € Neuvedené Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
75/2024
273 161,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitra -Chrenová Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
270/2023
272 256,00 € UNITED NATION ELEMENTARY SCHOOL, n.o. Mesto Nitra
14. Júl 2022
Zmluva o dielo - Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarijný stav - 2. časť - vzduchotechnika
1478/2022
270 000,00 € PP INVEST s. r. o. Mesto Nitra
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
395/2024
267 740,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
283/2023
259 350,00 € ART PEGAS, o.z. Mesto Nitra
4. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 158/2021/OVaR Základná škola Škultétyho ul. - obnova kuchyne
1467/2022
258 256,74 € MM Trade SK, s.r.o. Mesto Nitra
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j 2223/2022OVaR Rekonštrukcia Stračia - havarijný stav
1950/2023
256 527,92 € USD Lučenec s.r.o. Mesto Nitra
22. Marec 2023
lokálne opravy výtlkov cestného krytu technológiou infražiarenia na MC
685/2023
252 000,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
19. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.j. 685/2022/OPaSR
1713/2022
247 120,97 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
1. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. j. 1332/2022/KreaC
1809/2023
246 004,55 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
10. Október 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - nábytok a interiérové vybavenie - Kreatívne centrum Nitra
2866/2023
243 692,40 € DREMONT spol. s r.o. Mesto Nitra
17. Október 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Stračia - havariný stav
2223/2022
236 033,63 € USD Lučenec s.r.o. Mesto Nitra
25. September 2023
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina, SO 04-01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov
2691/2023
233 970,48 € TSS GRADE, a.s. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Kúpna zmluva - Didaktická technika - Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ
883/2022/OŠMaŠ
225 960,00 € Daffer spol. s.r.o. Mesto Nitra
18. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. j. 2138/2022/OVaR MK - Sadová
1178/2023
218 970,05 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1651/2023/OPaSR - Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica Nitra
3062/2023
216 905,99 € JZPVK - Company, s.r.o. Mesto Nitra
28. November 2023
Kúpna zmluva
3050/2023
216 890,00 € Mesto Nitra CP! FUTURE s.r.o.
29. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskočnenie prác č. j. 2255/2022/OVaR - MK Klinčekova
2630/2022
213 371,06 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
2. November 2023
Kúpna zmluva
2977/2023
212 000,00 € Mesto Nitra Mediderma invest, s.r.o.