Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 52/2023/OVaR Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č. 6 - (OC Lipa Nitra -rekonštrukcia závesnej hliníkovej fasády)
2212/2023
169 601,87 € JOMAKSTAV s.r.o. Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1660/2023
167 802,16 € Mesto Nitra Čermánsky futbalový klub Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
267/2023
165 702,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku, RŠÚ piaristov - ZŠS, ŠKD Mesto Nitra
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 75/2023/OVaR Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
1429/2023
164 506,66 € Pro exteriér Mesto Nitra
30. Jún 2022
ZŠ Škultétyho - Dodatok č.9 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.802/2003/OSM zo dňa 18.11.2003 v znení Dodatkov č.1 až 8.
1253/2022
164 482,22 € Mesto Nitra Základná škola Škultétyho
15. Február 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č. 6
52/2023
162 000,00 € JOMAKSTAV s.r.o. Mesto Nitra
23. August 2022
nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom
1811/2022
161 000,00 € Unikont Slovakia, spol. s.r.o. Mesto Nitra
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na uskutočnenie prác, č. j. 861/2022
2946/2022
156 977,29 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Nitra
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1624/2023/OPaSR - Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa
3063/2023
150 495,53 € B&R Construction s.r.o. Mesto Nitra
27. Január 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
75/2023
150 346,44 € Pro exteriér Mesto Nitra
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutie dotácie
1385/2022
150 000,00 € Mesto Nitra HK Nitra, s.r.o.
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutie dotácie
1385/2022
150 000,00 € Mesto Nitra HK Nitra, s.r.o.
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
3125/2023
150 000,00 € Mesto Nitra Službyt Nitra, s.r.o
17. August 2022
Rámcová zmluva o dielo "Umelecko-remeselná obnova a výroba replík okien na Mestskej tržnici v Nitre"
1760/2022
148 564,80 € DREVOPROGRES PLUS s.r.o. Mesto Nitra
8. Júl 2022
Predmetom zákazky je dodávanie motorovej nafty a bezolovnatého benzínu na princípe akceptácie tankovacej karty
1503/2022
146 166,10 € Up Déjeuner, s.r.o. Mesto Nitra
29. Jún 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa
1624/2023
142 104,67 € B&R Construction s.r.o. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Kúpna zmluva - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
882/2022/OŠMaŠ
141 327,00 € eVector group SE Mesto Nitra
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
67/2024
138 598,00 € Logoškola s.r.o. Mesto Nitra
13. Apríl 2022
Záväzok zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy a na jej základe dodávať pre Objednávateľa zvislé, vodorovné a dočasné značenia a dopravné zariadenia a vykonávať pre Objednávateľa stavebné práce v rozsahu určenom Objednávateľom.
861/2022/OD
137 699,38 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Záväzok zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy a na jej základe dodávať pre Objednávateľa zvislé, vodorovné a dočasné značenia a dopravné zariadenia a vykonávať pre Objednávateľa stavebné práce v rozsahu určenom Objednávateľom.
861/2022
137 699,38 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Nitra