Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1153/2023
135 491,00 € HK Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
6. December 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (kov - malé technológie a príslušenstvo) - Kreatívne centrum Nitra
3202/2023
135 415,06 € ant s.r.o. Mesto Nitra
7. November 2022
Kúpna zmluva
2395/2022
132 132,00 € Mesto Nitra ekonoDOM, s.r.o.
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7
1027/2023
131 880,74 € FMR SERVICE, s.r.o. Mesto Nitra
25. Júl 2023
Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 35/2023/OVaR - Parkovisko Bazovského 2-10
2091/2023
131 040,90 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
1674/2023
130 700,00 € Mesto Nitra Neuvedené
4. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Kasalova
1951/2022
Doplnená
129 900,00 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
66/2024
126 469,00 € Súkromná základná umelecká škola Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
290/2023
121 307,00 € Mgr. Mariana Pauková Mesto Nitra
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 305/2023/OŽP
2079/2023
117 946,73 € RUDBECKIA, s.r.o. Mesto Nitra
14. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 363/2022/KreaC
1709/2022
117 359,79 € Adifex a.s. Mesto Nitra
15. November 2023
oprava asfaltového povrchu križovatiek v meste Nitra
3195/2023
116 979,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
26. Január 2023
Zmluva o dielo - Parkovisko Bazovského 2 - 10
35/2023
115 015,04 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
26. September 2023
Dodatok č.11 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.805/2003/OSM zo dňa 18.11.2003 v znení Dodatkov č.1-10
2655/2023
113 419,92 € Mesto Nitra Základná škola Škultétyho
17. Jún 2023
Kúpna zmluva - "C"KN p.č.7579, 7522, 7301, 8607/92
1713/2023
111 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
76/2024
109 686,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina Mesto Nitra
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 306/2023/OŽP
2078/2023
105 414,91 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
3. Júl 2023
Zmluva o dielo - Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova
1873/2023
103 063,02 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Nitra
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 308/2023/OŽP
2065/2023
100 714,64 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
1699/2022
100 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná s.r.o.