Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
279/2023
98 283,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina Mesto Nitra
16. Jún 2022
Dodatok č.12 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.936/2003/OSM zo dňa 05.12.2003 v znení Dodatkov č.1 až 11 - ZŠ kráľa Svätopluka.
1252/2022
95 057,94 € Mesto Nitra Základná škola kráľa Svätopluka
30. August 2022
Zmluva o dielo - Parkovisko Na Hôrke 31-35
1743/2022
93 600,00 € LT development s. r. o. Mesto Nitra
22. Jún 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre
1745/2023
92 985,18 € RUDBECKIA, s.r.o. Mesto Nitra
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
1447/2023
91 560,00 € Mesto Nitra Kaufland Slovenská republika v.o.s.
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 304/2023/OŽP
2080/2023
90 337,22 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
24. Január 2024
Kúpna zmluva na dodanie vozidla CASE.
234/2024
89 880,00 € AGRI CS Slovakia, s.r.o. Mesto Nitra
14. September 2023
Zmluva o dielo - Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťová
2675/2023
89 437,52 € DOM-LUK s.r.o. Mesto Nitra
21. December 2022
Zmluva na dodanie potravín
2878/2022
89 265,52 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
21. Október 2022
Kúpna zmluva
2252/2022
85 620,00 € Mesto Nitra Nikola Janoštiaková
21. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 2767/2023/OVaR - Úprava parkovacích státí ul. Borodáčova, Nitra
3179/2023
85 275,03 € TIMS, spol. s r.o. Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
269/2023
84 965,00 € PaedDr. Anna Baráthová Súkromné CŠPP DYS-CENTRUM Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva na kúpu vozidiel Iveco Daily- 2 ks
250/2024
83 928,00 € Agrotec Mesto Nitra
31. August 2023
Kúpna zmluva č. Z20238956_Z
2605/2023
82 850,00 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
13. Júl 2022
Zmluva o dielo - Kreatívne centrum - Archeologický výskum - Kino Palace
1457/2022
82 785,02 € Archeologický ústav SAV Mesto Nitra
13. November 2023
Zmluva o dielo - Parkovacie miesta + Komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4
3139/2023
81 600,00 € LT development s. r. o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 6- Chrenová II,III
305/2023
81 078,54 € RUDBECKIA, s.r.o. Mesto Nitra
21. Marec 2023
Zmluva o dielo - Mestský park v Nitre - kanalizácia
648/2023
80 964,91 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
24. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (kov - veľké technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3124/2023
80 666,45 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
19. September 2022
rekonštrukcia variabilných nadstavieb vozidiel
2020/2022
79 176,00 € KOBIT SK, s.r.o. Mesto Nitra