Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o splátkach kúpnej ceny za zariadenie
6/2024
32,29 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
2. Február 2023
Zmluva č.5/2023 o prenájme nebytových priestorov
19/1/2023
25,00 € Základná škola Gajary Obec Malé Leváre
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
22/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
30/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
27/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
40/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. September 2022
Zmuva o nájme nehnuteľnstí - parc.č. 5680/734
28/9/2022-1
18,06 € Stanislav Abel, Rudolf Abel Obec Malé Leváre
28. Jún 2023
Plánovaná stavba "SA_A1 Malé Leváre VN 467, VNK, TS, NNK"
34/2023
17,60 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
26. Október 2022
Zmuva o prenájme nebytových priestorov - telocvičňa
24/10/2022
15,00 € Základná škola Gajary Obec Malé Leváre
6. September 2023
Podmínky poskytování servisních služeb Fireport
54/2023
13,00 € FRP Services, s.r.o. Obec Malé Leváre
15. Marec 2023
CVČ Malacky
8/2023
9,85 € Mesto Malacky Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva o poskytovanie produktu 140-0007-Doména II.úrovne registrácie a prevádzky
DOM-03-12-2022-SK
2,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 11317
08/07/2022
1,00 € Spoločenstvo urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Malé Leváre Obec Malé Leváre
27. September 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
22/9/2022
1,00 € Ing. Dagmar Hollá Obec Malé Leváre
18. August 2023
"SA-Malé Leváre, Pri ihrisku- VNK,TS,NMK" - parc.č.4983/4
53/2023
1,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Kúpna zmluva parc.č. 10145,10480,10481
68/2023
1,00 € AGRO R, s.r.o. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Kúpna zmluva parc. č. 11259/26
67/2023
1,00 € AGRO R, s.r.o. Obec Malé Leváre
9. November 2023
Kúpna zmluva parc. 11839/5 vo výmere 101
80/2023
1,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
7. Apríl 2022
Municipálny úver-Univerzál; Zmluva o úvere č.17/003/19; Dodatok č.1
17/003/19
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
14. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
220518-121662043
0,00 € Obec Malé Leváre Západoslovenská distribučná, a.s.