Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným o
55/2024
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
59/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
58/2024
84,29 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
57/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
22. Máj 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
56/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. BA/06 - Kniha Bratislavský kraj z vtáčej perspektívy
54/2024
525,00 € Zdenko Štefunko - Vydavateľstv Obec Malé Leváre
17. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
53/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
15. Máj 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
52/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
9. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01202/2023-PKZP-K40132/23.00 - Obec Ma
50/2024
700,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Malé Leváre
9. Máj 2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 4500/2024
51/2024
99,80 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
46/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
47/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
48/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
49/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
38/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
39/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva LV 904 - parcela 5680/341 a parcela 5680/781
45/2024
1 050,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
44/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
43/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
42/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba