Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Municipálny úver-Univerzál; Zmluva o úvere č.17/003/19; Dodatok č.1
17/003/19
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
14. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
220518-121662043
0,00 € Obec Malé Leváre Západoslovenská distribučná, a.s.
16. Jún 2022
Zmluva o inzercii
10 122 0154
0,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Malé Leváre
5. September 2022
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.Z23-013-0004
Z23-013-0004
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Obec Malé Leváre
12. September 2022
Zmluva o výpožičke
12.9.2022
0,00 € Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu Obec Malé Leváre
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb
16/9/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
16. September 2022
Zmluva o bežnom účte
16/09/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
21. September 2022
Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 16/2022/RCZ
1029/22/SPPD/CEZ
0,00 € Obec Malé Leváre SPP -distribúcia, a.s.
21. September 2022
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 16/2022/RCZ
1605/22/SPPD/CEZ
0,00 € SPP- distribúcia Obec Malé Leváre
27. September 2022
Príloha č.1 k zmluve
príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE1009201501
0,00 € ENVI-PAK Obec Malé Leváre
27. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0858-VB/22/SPPD/CEZ
0,00 € SPP- distribúcia, a.s. Obec Malé Leváre
28. September 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
28/09/2022
0,00 € SP Company, s.r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Kúpna zmluva
28/09/2022-4
0,00 € Rajo s.r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
28/08/2022-5
0,00 € Rajo s.r.o. Obec Malé Leváre
13. Október 2022
Zmluva o bežnom účte
13/10/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
30. November 2022
Dohoda č.22/02/010/13
29/11/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky Obec Malé Leváre
9. December 2022
Aktivačný formulár kominukačného systému Munipolis
10/11/2022
Doplnená
990,00 € Munipolis Obec Malé Leváre
13. December 2022
Kúpna zmluva
12/12/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holomáňová ; MUDr. Július Urban Obec Malé Leváre
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
16/12/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Malé Leváre