Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o dielo č. 238-2022
59/2022
0,00 € Trimel, s.r.o., J.Smreka 22, Bratislava Obec Červeník
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítoských služieb
60/2022
0,00 € Jura audit, s.r.o., Kolmá 4, Bratislava Obec Červeník
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy
62/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
2. Január 2023
Dodatok k licenčnej zmluve
61/2022
0,00 € 3W Slovakia, Na Vinohrady 59, Trenčín Obec Červeník
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy
63/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
5. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
65/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
2/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
30. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
4/2023
0,00 € Daniela Hanuliaková, Červeník Obec Červeník
30. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
3/2023
0,00 € Štefan Škubla, Červeník Obec Červeník
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve
5/2023
0,00 € Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. Marec 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
6/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Červeník, Kalinčiakova 26
14. Apríl 2023
Dodatok zmluvy č. 2
10/2023
0,00 € Sedox, s.r.o., Hospodárska 28, Špačince Obec Červeník, Kalinčiakova 26
17. Máj 2023
dodatok č. 6
14/2023
0,00 € Natur-pack, a.s., Bajkalská 25, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
17. Máj 2023
Cenník od 01.04.2023
13/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčím Obec Červeník, Kalinčiakova 26
30. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
17/2023
0,00 € Marek Štefanka, Osloboditeľov 35, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
2. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
16/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
10. Júl 2023
Príkazná zmluva
21/2023
0,00 € ZMO, región Jasl. Bohunice, Trhová 2, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
13. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
22/2023
0,00 € Monika Zušková, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. Júl 2023
Zmluva o pripojení
23/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Júl 2023
Zmluva o pripojení
25/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26