Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
18/2022
640 644,64 € Stavomal, s.r.o., Z.Kodálya 9, Galanta Obec Červeník
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
27/2023
125 000,00 € Martin Podkovčík, Jilemnického 38, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
15. November 2023
Zmluva o dielo SAP. č.10000167657/3489
43/2023
68 363,06 € Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
12. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
53/2023
55 000,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
20/2022
32 900,00 € Martin Málik, Bernolákova 38, Červeník Obec Červeník
3. November 2022
Kúpna zmluva
53/2022
23 540,00 € Ing. Peter Droščín, Saratovská 6D, Bratislava Obec Červeník
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
30/2022
15 800,00 € PSB, s.r.o., Orešianska 2, Trnava Obec Červeník
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Červeník v roku 2023
8/2023
8 520,00 € Telovýchovná jednota - Slovan Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
5. Apríl 2022
dotácia
14/2022
7 000,00 € Telovýchovná jednota - Slovan Červeník Obec Červeník
30. August 2023
Kúpna Zmluva
38/2023
4 860,00 € Matúš Jurovský, Dlhá 53, Leopoldov Obec Červeník, Kalinčiakova 26
26. Apríl 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Červeník v roku 2023
12/2023
3 300,00 € Tradície minulosti-mosty k budúcnosti, občianske združenie Obec Červeník, Kalinčiakova 26
19. August 2022
Kúpna zmluva
42/2022
3 140,00 € Jaroslav Vančo, Hollého 10, Leopoldov Obec Červeník
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
31/2022
3 100,00 € ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s. , areál atómových elektrární, 919 31 Jaslovské Bohunice Obec Červeník
27. August 2022
Nájomná zmluva
46/2022
3 000,00 € Eratos s.r.o., Záhradná 2B, Piešťany Obec Červeník
15. November 2022
Zmluva
56/2022
3 000,00 € Bela Balogh, Maďarsko Obec Červeník
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
24/2023
3 000,00 € VUJE, a.s., Okružná 5, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. Máj 2022
Kúpna zmluva
22/2022
2 190,00 € Emília Chlapečková, Jozef Chlapeček, osloboditeľov 11, Červeník Obec Červeník
13. Január 2023
Kúpna Zmluva
1/2023
1 650,00 € Štefan Kobolka, Nora Kobolková, Červeník Obec Červeník
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
28/2022
1 500,00 € 3EC International a.s., Bratislava Obec Červeník
16. Jún 2023
Darovacia zmluva
19/2023
1 500,00 € 3EC International a.s. Obec Červeník, Kalinčiakova 26