Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
5/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
26. Marec 2024
Zmluva o dodávke plynu
7/2024
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
3. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 14/VO/01/2024
8/2024
0,00 € Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
7/2023
1,00 € TC Invest s.r.o., Orešianska 2, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
22. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
7/2023/7/
1,00 € TC Invest s.r.o., Orešianska 2, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/256/2023
17,00 € Obec Červeník Mária Gubalová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/91/2023
17,00 € Obec Červeník Anna Balážová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/370/2023
17,00 € Obec Červeník Eva Manáková
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/375/2023
17,00 € Obec Červeník Mária Magulová
3. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/339/2024
17,00 € Obec Červeník Dušan Mokrý
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/242/2024
17,00 € Obec Červeník Ľudmila Hesková, Ing.
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/255/2024
17,00 € Obec Červeník Magdaléna Fričová
31. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/39/2024
17,00 € Obec Červeník Emília Horčičková
31. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/90/2024
17,00 € Obec Červeník Miroslav Ondruška
7. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/100/2024
17,00 € Obec Červeník Zlatica Drusánková
7. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/99/2024
17,00 € Obec Červeník Zlatica Drusánková
14. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/103/2024
17,00 € Obec Červeník Mária Atalovičová
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/124/2024
17,00 € Obec Červeník Peter
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/96/2024
17,00 € Obec Červeník Peter
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/355/2024
17,00 € Obec Červeník Peter