Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú DSL sieť
133/2022
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Hlohovec
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
143/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ludmyla Dobrovolska
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
144/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Inna Sobolieva
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
145/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Maryna Cheniak
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
146/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mariia Silukova
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencov
147/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Svitlana Silukova
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
148/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Vasyl Poluliakh
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
149/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Uliana Poluliakh
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
150/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Olena Kaliuzhna
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
151/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alla Minakova
8. Apríl 2022
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec
139/2022
0,00 € CMT Group s. r. o. Mesto Hlohovec
8. Apríl 2022
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi pre služobné účely
153/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mgr. Marek Marcinkech
8. Apríl 2022
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi pre služobné účely
154/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mgr. Marek Marcinkech
8. Apríl 2022
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné účely
155/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Petra Vančová Korená
8. Apríl 2022
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely
156/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Petra Vančová Korená
8. Apríl 2022
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
157/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mgr. Lucia Grejtáková
8. Apríl 2022
Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely
158/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mgr. Lucia Grejtáková
12. Apríl 2022
Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb - zosúladenie zmluvných dojednaní s bezpečnostnými požiadavkami v súlade so zákonom o Kybernetickej bezpečnosti
142/2022
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Hlohovec
13. Apríl 2022
Dohoda o spolupráci medzi Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Mestom Hlohovec v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávacej činnosti a praxe
168/2022
0,00 € Peter Nitran Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ISS: 69/2022
172/2022
0,00 € LUMIZA, s.r.o. Mesto Hlohovec