Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Rámcová zmluva treasury
87/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Hlohovec
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2024 - Energie na športovú halu Hlohovec
84/2024
45 000,00 € Mesto Hlohovec SPORTAcademy Hlohovec
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na športovú činnosť 2024 SPORTAcademy Hlohovec
85/2024
50 200,00 € Mesto Hlohovec SPORTAcademy Hlohovec
19. Február 2024
Zmluva o dielo - "Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci - Cesty, chodníky, spevnené plochy a dopravné ihrisko"
57/2024
177 999,99 € CS, s.r.o. Mesto Hlohovec
15. Február 2024
Dodatok č. 1 - zmena termínu použitia a vyúčtovania dotácie za energie
774/2023
0,00 € Mesto Hlohovec SPORTAcademy Hlohovec
14. Február 2024
Memorandum o spolupráci - adaptácia na klimatické zmeny
77/2024
0,00 € Inštitút pre Architektúru Adaptovanú na Klimatické Zmeny Mesto Hlohovec
12. Február 2024
Zmluva - zabezpečenie služby - preprava a odstraňovanie všetkých vedľajších živočíšnych produktov
61/2024
0,00 € ASANACIA, s.r.o. Mesto Hlohovec
12. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 6/GAR/2005/VS - prenájom pozemku pod stavbou garáže
72/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Pavol Madlenga
8. Február 2024
Mandátna zmluva - vykonanie stavebného dozoru na zákazku Zvýšenie kapacity ZŠsMŠ A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
63/2024
5 600,00 € Ing. Daniel Bielický Mesto Hlohovec
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. - zabezpečenie UĽP
67/2024
40 000,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - v zariadení pre seniorov
66/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
2. Február 2024
Mandátna zmluva - vykonanie stavebného dozoru - Zvýšenie kapacity ZŠsMŠ A. Felcána - ul. M. Benku v Hlohovci
64/2024
34 980,00 € Good House s.r.o. Mesto Hlohovec
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
69/2024
0,00 € Advokátska kancelária SPÁL& Partners Mesto Hlohovec
2. Február 2024
Memorandum o spolupráci - adaptácia na klimatické zmeny
70/2024
0,00 € Inštitút pre Architektúru Adaptovanú na Klimatické Zmeny Mesto Hlohovec
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6926
813/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ingrid Šubinová
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6927
814/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Andrea Nevídalová
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6931
818/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Iveta Hrnčáriková
1. Február 2024
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2023/02/6930
817/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Jana Lavorová
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6929
816/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Marian Fabian
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6928
815/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Bottková