Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6659
535/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jozef Miho
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6660
536/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Monika Zuziaková
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6661
537/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jaroslav Ifka
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6662
538/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Martin Ifka
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6663
539/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alena Gregorová
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6664
540/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Tomáš Ščasný
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6665
541/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jarmila Poláčiková
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6666
542/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Kadlečík
25. August 2022
Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 828/4 v k.ú.Šulekovo do vlastníctva Mesta Hlohovec
417/2022
0,00 € Júlia Kubíková Mesto Hlohovec
26. August 2022
Kúpna zmluva - odkúpenie podielov na parc. reg. E č. 751/4 v k.ú.Šulekovo do vlastníctva Mesta Hlohovec
403/2022
0,00 € Kúdelová Lucia Mesto Hlohovec
26. August 2022
Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber použitého kuchynského oleja na verejné priestranstvo mesta Hlohovec - Michalský jarmok
509/2022
0,00 € MEROCO, a. s. Mesto Hlohovec
26. August 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
547/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry zamestnancov Mesta Hlohovec - MsÚ Hlohovec
31. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC-NP-PoP2-ZŠ-278 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"_
552/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Hlohovec
31. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC-NP-PoP2-ZŠ-182 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"_
553/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Hlohovec
31. August 2022
Dohoda o užívaní nehnuteľnosti - vyhliadka Šianec
548/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Juraj Šiška
7. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC-NP-PoP2-MŠ-034 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
564/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Hlohovec
9. September 2022
Zmluva o pripojení odberného miesta - M R. Štefánika 43 BL, 43/BL - kolotoče - č. 122234453
555/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Hlohovec
9. September 2022
Zmluva o pripojení odberného miesta - M R. Štefánika 45 VE, stanok - č. 122234421
556/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Hlohovec
9. September 2022
Zmluva o pripojení odberného miesta - Starý rínok 2 BL, KO, krát. odber - č. 122234430
557/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Hlohovec
9. September 2022
Zmluva o pripojení odberného miesta - Starý rínok 4 BL, KO, krát. odber - č. 122234452
558/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Hlohovec