Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6567
278/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Emília Šulimanová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6568
279/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Nataša Lesayová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6569
280/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jozef Paulík
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6570
281/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jozef Pecho
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6571
282/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jozef Pecho
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6572
283/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Božena Siekelová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6573
284/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Daniel Nitka
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6574
285/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Martina Triebeľová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6579
290/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Monika Gubalová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6578
289/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Monika Gubalová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6577
288/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Tomáš Segeš
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6576
287/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Jana Miklovičová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6575
286/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marek Kianička
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/02/6580
291/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mónika Egli
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6581
292/2022
0,00 € Mesto Hlohovec František Kúdela
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov č. ISS 383/2016
217/2022
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Mesto Hlohovec
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6582
297/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Anna Ondrišová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6583
298/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslav Bartek
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6586
305/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marek Mikulášek
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6585
304/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Elena Kabaštová