Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6618
374/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marián Šoka
25. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6619
375/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Pivovarčiová
25. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6620
376/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Erika Kollárová
25. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6621
377/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Kamila Libantová
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vercného bremena na pozemkoch v k.ú Hlohovec parc. reg. "C" č. 85/1, 141/5, 141/6, 143/1, 143/4
320/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslav Mikulek,s.r.o.
30. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
390/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry zamestnancov Mesta Hlohovec - Mestského úradu Hlohovec
6. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k.ú Hlohovec parc. reg. "C" č. 917, 1074/1, 1283
387/2022
0,00 € Mesto Hlohovec JUDr. Eduard Dolník
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6625
443/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Šebestová
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6624
442/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Andrea Čuláková
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6623
441/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Richard Moravčík
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6622
440/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Viera Pastorková
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6627
445/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Kozačková
13. Júl 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZMl.2022/02/6628
446/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Andrea Pivoňová
13. Júl 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/01/6629
448/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Ernst
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6630
449/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Ondrejková
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6626
444/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Kozačková
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6631
450/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marek Masaryk
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6632
451/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Maroš Polák
13. Júl 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6633
452/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Helena Talapková
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6634
453/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Helena Bartošová