Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 8
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 8
0,00 € Obec Jalšové František Cehlárik
7. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č.tz2019 03 08vs1
Dodatok č.1 ku zmluve č.tz2019 03 08vs1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jalšové
7. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2016 05 05dh1
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2016 05 05dh1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jalšové
7. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 28/2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 28/2022
0,00 € DD a DSS pre Dospelých Holíč Obec Jalšové
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/004 ona vypracovanie žiadosti o dotáciu
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/004
0,00 € ISA projekta s.r.o. Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jalšové
27. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jalšové
1. Marec 2023
Rámcová zmluva na oddávku hygienických zariadení
Rámcová zmluva na oddávku hygienických zariadení
0,00 € CWS boco Slovensko, s.r.o. Obec Jalšové
15. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
230374-L13.0319.19.0003-ZBY_VB
0,00 € Západoslovenská distribučná , a.s. Obec Jalšové
15. Marec 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
230376-L13.0319.19.0003-ZBZ_KZ
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
20. Marec 2023
Zmluva č. RT-160323-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
RT-160323-01 o vytvorení webstránky
0,00 € digitálna samospráva, s.r.o. Obec Jalšové
5. Apríl 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s Obec Jalšové
15. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2502/ 2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jalšové
26. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4259/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jalšové
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ....
2/2024
0,00 € NATUR-PACK Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
6. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody do domácnosti z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody do domácnosti z verejného vodovodu
0,00 € Obec Jalšové Tomáš Pavlovič
15. Máj 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec Obec Jalšové
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Jalšové