Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. S00T100014 o zvoze a skládkovaní odpadu
ZM_2023_324
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
4. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_323
0,00 € Martin Balla Obec Kľačany, Kľačany 211
3. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_321
0,00 € Ľuboš Černý Obec Kľačany, Kľačany 211
3. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_320
0,00 € Alojz Černý Obec Kľačany, Kľačany 211
3. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_319
0,00 € Oľga Rojková Obec Kľačany, Kľačany 211
3. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023322
0,00 € Ján Straka Obec Kľačany, Kľačany 211
2. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_318
0,00 € Radovan Vejčík Obec Kľačany, Kľačany 211
28. Apríl 2023
Licenčná zmluva na využívanie systému Prolex
ZM_2023_317
0,00 € eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina Obec Kľačany, Kľačany 211
28. Apríl 2023
Licenčná zmluva na využívanie systému Enex
ZM_2023_316
0,00 € eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina Obec Kľačany, Kľačany 211
19. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_315
0,00 € Daniel Toráč Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_314
0,00 € Milan Kaprálik Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_313
0,00 € Marcel Nič Obec Kľačany, Kľačany 211
6. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_309
0,00 € Mgr. Lucia Kinský Henčeková Obec Kľačany, Kľačany 211
6. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_310
0,00 € Jozef Majzel Obec Kľačany, Kľačany 211
6. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_311
0,00 € Andrea Jurenová Obec Kľačany, Kľačany 211
6. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_312
0,00 € Ľudmila Jurenová Obec Kľačany, Kľačany 211
4. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_308
0,00 € Martina Čonková Obec Kľačany, Kľačany 211
4. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_307
0,00 € Matúš Fazika Obec Kľačany, Kľačany 211
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
ZM_2023_306
0,00 € Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 HLOHOVEC Obec Kľačany, Kľačany 211
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kľačany
ZM_2023_304
1 500,00 € Bežecký klub 2000 Kľačany Obec Kľačany, Kľačany 211