Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_423
0,00 € Jozef Muráň Obec Kľačany, Kľačany 211
16. November 2023
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve
3
16,50 € 3W Slovakia, s. r. o., Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín - Zlatovce Obec Kľačany, Kľačany 211
13. November 2023
Kúpna zmluva
ZM_2023_422
1 688,43 € Jaroslav Černý, Daniela Černá Obec Kľačany, Kľačany 211
24. Október 2023
Kúpna zmluva
ZM_2023_421
21 000,00 € Pavlína Tomešová Obec Kľačany, Kľačany 211
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM_2023_420
2 800,00 € Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Október 2023
Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osoby
ZM_2023_419
0,00 € RVS GROUP SLOVENSKO a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZM_2023_418
0,00 € Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo, Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2023_417
0,00 € Alexander Mitrenga Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Október 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2023_416
0,00 € Alexander Mitrenga Obec Kľačany, Kľačany 211
27. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_415
0,00 € Tatiana Laurová Obec Kľačany, Kľačany 211
27. September 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_414
0,00 € Tatiana Laurová Obec Kľačany, Kľačany 211
8. September 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_413
0,00 € Juraj Galbavý Obec Kľačany, Kľačany 211
8. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_412
0,00 € Karol Ištok Obec Kľačany, Kľačany 211
23. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_411
0,00 € Andrea Jurenová Obec Kľačany, Kľačany 211
23. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_410
0,00 € Ľudmila Jurenová Obec Kľačany, Kľačany 211
10. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_401
0,00 € Ladislav Toráč Obec Kľačany, Kľačany 211
10. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_400
0,00 € Anna Banáková Obec Kľačany, Kľačany 211
10. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_388
0,00 € Jana Opálková Obec Kľačany, Kľačany 211
10. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_389
0,00 € ZŠ s MŠ Kľačany Obec Kľačany, Kľačany 211
10. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_390
0,00 € ZŠ s MŠ Kľačany Obec Kľačany, Kľačany 211