Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_349
0,00 € Milan Plecho Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_350
0,00 € Radovan Bulla Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_351
0,00 € Mária Matušňáková Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_352
0,00 € Jozef Kollár Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_353
0,00 € Ing. Martina Melovič Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_354
0,00 € Marek Ďuriš Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_355
0,00 € Ivan Daniš Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_356
0,00 € Ing. Silvia Selnekovič Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_342
0,00 € Ing. Jaroslava Banáková Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_343
0,00 € Antónia Grmanová Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_344
0,00 € Lucia Haringová Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_346
0,00 € Marek Majcher Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_347
0,00 € Vladimír Sedláček Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_339
0,00 € Peter Liška Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_340
0,00 € Rastislav Černý Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_338
0,00 € Miroslav Černý Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_337
0,00 € Lucia Haringová Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_377
0,00 € Emília Miklovičová Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_376
0,00 € Juraj Dlábik - Pohostinstvo pod vŕbou Obec Kľačany, Kľačany 211
9. August 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Kľačany
ZM_2023_341
0,00 € Ivan Cvíčela Obec Kľačany, Kľačany 211