Centrálny register zmlúv

Obec Nižná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Zmluva č. 39-PR/RDaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dop
15/2023
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
13. Jún 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
14/2023
0,00 € Obec Nižná
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
13/2023
1 765,00 € Igor Štibrány Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
12/2023
540,00 € Mária Sersenová Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
11/2023
980,00 € Marián Pavliš Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2023
0,00 € Zápdoslovenská distribučná, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
9/2023
0,00 € Zápdoslovenská distribučná, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
16. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. S08T700012
8/2023
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
5/2023
607,00 € Ing. Peter Latika Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
10. Február 2023
Dodatok k poistnej zmluve
4/2023
150,00 € Union poisťovňa,a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
8. Február 2023
Dodato č. 5 k zmluve č. A/1565/11/2008
3/2023
96,22 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
7. Február 2023
Rámcová zmluva - Projektový manažment
2/2023
480,00 € Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb 3122122001
1/2023
102,30 € Lombard s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
97/2022
1 320,00 € AMD AudiTax s.r.o. Obec Nižná
7. December 2022
Kúpna zmluva
91/2022
12 760,00 € Jozef Michalička Obec Nižná
29. November 2022
Dohoda č. 22/06/010/63
89/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
10. Október 2022
Zmluva o dielo
85/2022
1 500,00 € Ing. Vilma Franeková Obec Nižná
27. Júl 2022
Mandátna zmluva
84/2022
480,00 € Ing.arch.Karol Ďurenec, s.r.o. Obec Nižná
19. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061002
81/2022
124,80 € FidelityTrade,s.r.o. Obec Nižná
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
ZM-61-22-1-00174-00010
1 000,00 € Obec Nižná Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.