Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu umelca
zo dňa 16.11.2023
0,00 € CirKusKus, o.z. Obec Rakovice
20. November 2023
Dohoda č. 23/06/010/20
23/06/010/20
0,00 € Obec Rakovice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
15. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu"POP3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_616
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Rakovice
14. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 63/2023
63/2023
84,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
14. November 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice
62/2023
0,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
14. November 2023
Dohoda o spolupráci
3792312
160,00 € Obec Rakovice Mesto Piešťany
14. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/7/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/7/CVČ
156,00 € Mesto Piešťany Obec Rakovice
13. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/8/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/8/CVČ
160,00 € Obec Sokolovce Obec Rakovice
13. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/1/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/1/CVČ
5 600,00 € Obec Borovce Obec Rakovice
10. November 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.06.2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
32 032,50 € BIOFLEX, s.r.o. Obec Rakovice
10. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
9. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/4/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/4/CVČ
560,00 € Obec Rakovice Obec Dubovany
9. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/2/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2032/2/CVČ
80,00 € Obec Rakovice Mesto Trnava
7. November 2023
Kúpna zmluva
CPTT-ON-2023/001514-006
29 900,00 € Slovenská republika, zast. MV SR Obec Rakovice
25. Október 2023
Nájomná zmluva
12092023
117,26 € Obec Rakovice Milan Števík
31. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb
č.2029015076
73,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
24. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2023
57/2023
60,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
4. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202435
RA-SNCA/20202435
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Rakovice
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových pristorov
2023/1
10,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
82102023
150,05 € Obec Rakovice Andrea Šuteková