Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Nájomná zmluva
22092023
148,84 € Obec Rakovice Pavel Bábik
12. Jún 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.1.2008
Dodatok č.10 k zmluve o zriadení spoločného úradu
0,60 € Obec Bašovce,Borovce,Dolný Lopašov,Drahovce,Dubovany,Chtelnica,Krakovany,Nižná,Ostrov,Pečeňady,Prašník,Rakovice,Sokolovce,Trebatice,Veľké Kostoľany,Veľké Orvište,Veselé,Šípkové,Šterusy Obec Rakovice
9. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2020A11153-1 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
zo dňa 08.06.2023
57,60 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Rakovice
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 23/033 na vypracovanie žiadosti o poskytnutí príspevku
23/033
1 200,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. Obec Rakovice
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
z 1.6.2023
1 440,00 € Spoločnosť pre zmysluplný život Obec Rakovice
1. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 20110103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchnského a reštauračného odpadu
7
170,58 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb 3123032301
3123032301
115,40 € Lombard s.r.o. Obec Rakovice
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/032
23/032
600,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Rakovice
3. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2023
60,00 € Spojená škola, Rakovice 25 Obec Rakovice
3. Máj 2023
Dohoda č. 23/06/010/2
23/06/010/2
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Rakovice
5. Apríl 2023
Zmluva o prenájme kompostéra č. 1/2023
1/2023
0,00 € Obec Rakovice Lukáš Košinár
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 27.04.2022
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/11/03
Dodatok č. 1 k zmluve 2021/11/03
4 200,00 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/08/01
Dodatok č. 1 k zmluve 2022/08/01
21 686,75 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/04/02
Dodatok č. 1 k zmluve 2022/04/02
17 410,08 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
21. Február 2023
Zmluva o nájme priestorov
zo dňa 20.02.2023
250,00 € Obec Rakovice ADTV, spol. s r.o.
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/13/076/2023
8,15 € Obec Rakovice Štefan Hochel
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009
Dodatok č. 1 k zmluve z 12.06.2009
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o Obec Rakovice
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22.12.2022
1 900,00 € PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trstínska cesta 9, 917 71 Trnava Obec Rakovice
16. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/27/192-193/2023
15,00 € Obec Rakovice Jozef Pilka