Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 20110103
č.6
94,98 € Obec Rakovice Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
3. Január 2023
Dohoda o spolupráci č. 2022/8/CVČ
2022/8/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Mesto Vrbové
5. December 2022
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1020012006
dodatok č. 12 k zmluve 1020012006
36,96 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť Obec Rakovice
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/5
10,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/6
10,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
29. December 2022
Nájomná zmluva
72092023
129,68 € Obec Rakovice Ľuboš Bažáni a Lucia Bažániová
29. December 2022
Nájomná zmluva
32102023
150,05 € Obec Rakovice Mária Gajarská
29. December 2022
Nájomná zmluva
62092023
150,05 € Obec Rakovice Barunka Ivančíková
28. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/4/CVČ
2022/4/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Obec Trebatice, 92210 Trebatice
28. December 2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zo dňa 22.12.2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Rakovice
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/7/CVČ
2022/7/CVČ
5 226,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/5/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2022/5/CVČ
156,00 € Obec Rakovice Mesto Trnava
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/3/CVČ
2022/3/CVČ
78,00 € Obec Rakovice Mesto Piešťany
27. December 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 27.12.2022
260,00 € Emília Mihaličková Obec Rakovice
18. December 2022
Darovacia zmluva
OcÚR-40/2022-002
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Rakovice
5. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/1/CVČ
2022/1/CVČ
4 992,00 € Obec Rakovice Obec Borovce
5. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/2/CVČ
2022/2/CVČ
546,00 € Obec Rakovice Obec Dubovany
5. December 2022
Licenčná zmluva
5.12.2022
240,00 € eSYST, s.r.o. Obec Rakovice
5. December 2022
Licenčná zmluva
zo dňa 5.12.2022
240,00 € eSYST, s.r.o. Obec Rakovice
30. November 2022
Nájomná zmluva
52092022
150,05 € Obec Rakovice Pinčárová,Pinčár