Centrálny register zmlúv

Obec Horná Mičiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Zámenná zmluva uzatvorená podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Zámenná zmluva
0,00 € Obec Horná Mičiná Rastislav Magic
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 16.03.2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Silvia Pančíková
14. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 5/2016, Dodatok č. 5
Zmluva o dielo č.5/2016, Dodatok č. 5
0,00 € Ing. arch. Beáta Mikušová, autorizovaný architekt Obec Horná Mičiná
14. Marec 2023
Zmluva - o spolupráci a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám
Zmluva - o spolupráci a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám
0,00 € Spoje, s.r.o. Obec Horná Mičiná
14. Marec 2023
WiFi pre teba v obci Horná Mičiná
Zmluva o dodaní tovaru podľa ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
0,00 € Spoje, s.r.o. Obec Horná Mičiná
6. Marec 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
06.02.2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Lucia Hupková
20. Február 2023
Rámcová zmluva o oprave a údržbe, montáži verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v obci Horná Mičiná
Rámcová zmluva o oprave a údržbe, montáži verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v obci Horná Mičiná
0,00 € Milan Strieborný - Rádio - opravovňa Obec Horná Mičiná
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
311071CJD2
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Horná Mičiná
30. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
0,00 € Ing. Jaroslava Hýblová Obec Horná Mičiná
30. Január 2023
Zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
Zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
0,00 € Hugo Hýbl - PREMIUM Obec Horná Mičiná
4. Január 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 31.12.2022
0,00 € Obec Horná Mičiná Michal Záchenský
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
0,00 € Obec Horná Mičiná Futbalový športový klub TJ Družstevník Mičiná
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019/ TJ Družstevník Mičiná
0,00 € Obec Horná Mičiná Futbalový športový klub TJ Družstevník Mičiná
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019/ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
0,00 € Obec Horná Mičiná Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Horná Mičiná
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019/ Rímskokatolícka cirkev
0,00 € Obec Horná Mičiná Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čerín
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 / TJ Družstevník Mičiná
0,00 € Obec Horná Mičiná Futbalový športový klub TJ Družstevník Mičiná
21. December 2022
Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 2 /2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020/ Rímskokatolícka cirkev
0,00 € Obec Horná Mičiná Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čerín
21. December 2022
Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 3 /2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020/ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
0,00 € Obec Horná Mičiná Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Horná Mičiná
21. December 2022
Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 1/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021/ TJ Družstevník Mičiná
0,00 € Obec Horná Mičiná Futbalový športový klub TJ Družstevník Mičiná
21. December 2022
Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 / Rímskokatolícka cirkev
0,00 € Obec Horná Mičiná Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čerín