Centrálny register zmlúv

Obec Horná Mičiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 3/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 / Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
0,00 € Obec Horná Mičiná Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Horná Mičiná
21. December 2022
Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 / TJ Družstevník Mičiná
0,00 € Obec Horná Mičiná Futbalový športový klub TJ Družstevník Mičiná
21. December 2022
Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 / Rímskokatolícka cirkev
0,00 € Obec Horná Mičiná Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čerín
21. December 2022
Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022/ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
0,00 € Obec Horná Mičiná Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Horná Mičiná
21. December 2022
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná uzavretá podľa §261 ods. 2 §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná / 16.12.2022
0,00 € Branislav Baran Obec Horná Mičiná
19. December 2022
Zmluva č. ZO/2018A11054-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A11054-2
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Horná Mičiná
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30883330
30883330
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorská zákon
Zmluva o vytvorení diela na objednávku podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
0,00 € Ing. Vladimír Letrík Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná uzavretá podľa §261 ods. 2 zákona č. 513/1991 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná
0,00 € GONES s.r.o. Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva č. 14/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat
14/2020
Doplnená
0,00 € OZ Klub priateľov zvierat Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa zák. č. 586/2003 Z: z. o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € URBÁNI & Partners Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva č. 11/01/2021/P o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 314/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
11/01/2021/P
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva na vytvorenie webovej stránky
2017061
0,00 € ProEM s.r.o. Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva na správu webovej stránky
2017111
Doplnená
0,00 € ProEM s.r.o. Obec Horná Mičiná
14. December 2022
Koncesná zmluva
Koncesná zmluva 06.04. 2016
0,00 € Infralux s.r.o. Obec Horná Mičiná
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Obec Horná Mičiná
14. December 2022
Rámcová zmluva č. 1/2015 o oprave a údržbe, montáži verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v obci Horná Mičiná
1/2015
0,00 € Milan Strieborný - Rádio - opravovňa Obec Horná Mičiná
23. November 2022
Zmluva o grantovom účte
Grantový účet
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Horná Mičiná
23. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §50a O.z.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Obec Horná Mičiná Ing. arch. Daniel Bizoň, Bc. Ivana Bizoňová
23. November 2022
Zmluva o spolupráci
MO-0010/2022
0,00 € Envi-CARE GR s. r. o. Obec Horná Mičiná