Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva č.397 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.397 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Vlčková
4. Október 2022
Zmluva č.286 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.286 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Miloš Veverka
4. Október 2022
Zmluva č.330 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.330 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora MUDr. Elena Boháčiková
5. Október 2022
Zmluva č.534 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.534 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Magdalena Hrnčiariková
5. Október 2022
Zmluva č.96 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.96 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Kohár
5. Október 2022
Zmluva č.19 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.19 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Monika Nepšinská
5. Október 2022
Zmluva č.577 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.577 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Veverka
5. Október 2022
Zmluva č.334 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.334 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Vetrák
5. Október 2022
Zmluva č.113 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.113 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Vlčková
5. Október 2022
Zmluva č.545 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.545 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Juraj Pavúk
5. Október 2022
Zmluva č.339 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.339 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zuzana Heiler
5. Október 2022
Zmluva č.357 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.357 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marcela Goceliaková
10. Január 2023
Zmluva č. 432 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.432 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zuzana Tesáková
5. Október 2022
Zmluva č.288 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.288 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Molčaniová
5. Október 2022
Zmluva č.108 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.108 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Lýdia Krupová
5. Október 2022
Zmluva č.107 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.107 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Zuzana Krupová
5. Október 2022
Zmluva č.183 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.183 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Švantner
5. Október 2022
Zmluva č.551 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.551 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Izáková
5. Október 2022
Zmluva č.269 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.269 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Marián Veverka
5. Október 2022
Zmluva č.332 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.332 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ladislav Goceliak