Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
6/2024
163 836,35 € Úrad vlády Slovenskej republiky sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. Február 2023
Zmluva o dielo č.1 / 2023
5/2023
10 600,00 € JM+, s.r.o,. Krajná Poľana 23, 090 05 Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
30. September 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
3 000,00 € LEDAS, s. r. o. Obec Pohronská Polhora
8. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
7/2023
3 000,00 € Ing. Peter Majchut , Sídlo: Mikovíniho 7, 040 11 Košice Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
20. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
3/2023
2 500,00 € DIAMOND’S ELIOTTE s.r.o., Horná 255/59, 010 03 Žilina Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
21. Júl 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
MZ202205
2 000,00 € Veriton, s.r.o. Obec Pohronská Polhora
20. Január 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. MZ202303
2/2023
2 000,00 € Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
30. Október 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. MZ202314
225/2023
2 000,00 € Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
87/2023
1 740,00 € Veronika Balohová Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
7. Február 2023
Kúpna zmluva
4/2023
1 500,00 € Ondrej Nemček Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
36/2024
990,00 € MUNI CONSULT, s. r. o. Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
164/2023
390,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Pohronská Polhora
28. Október 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
Mandátna_zmluva
300,00 € PSVK s.r.o. Obec Pohronská Polhora
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
70/2023
70,00 € Zuzana Belková Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. Marec 2023
Nájomná zmluva
26/2023
50,00 € Ema Junasová Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
71/2023
50,00 € Bc. Juraj Súdi Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo č . 4/2023
40/2023
35,00 € Obec Pohronská Polhora Martin Kováčik
13. Máj 2024
Zmluva o dielo č . 3/2024
29/2024
35,00 € Martin Kováčik Obec Pohronská Polhora
9. Marec 2023
Zmluva o dielo č . 3/2023
8/2023
30,00 € Martin Kováčik, J.D:Matejonie Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
11. Október 2023
Poistenie vozidiel – „Auto & pohoda“
201/2023
23,64 € UNIQA pojišťovna, a.s., Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora