Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
300132022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Obec Pohronská Polhora
30. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
7/2022
0,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Obec Pohronská Polhora
26. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce.
2022 AS27/6/10
0,00 € Obec Pohronská Polhora Okresný súd v Brezne
29. Júl 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
AS23/1/5/2022
0,00 € Pow-en a. s. Obec Pohronská Polhora
9. August 2022
ZMLUVA č. 356 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ZMLUVA č. 356 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Drahuša Babicová
10. August 2022
Zmluva č.51 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.51
0,00 € Obec Pohronská Polhora Boháčik Ján
19. August 2022
Zmluva č.420 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.420 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Popper
19. August 2022
Zmluva č.428 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.428 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Slávka Žlnková
30. August 2022
Kúpna zmluva
2022 AS27/9/10
0,00 € Katarína Pindiaková Obec Pohronská Polhora
5. September 2022
Zmluva č.564 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.564 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Martin Kapajčík
5. September 2022
Zmluva č.348 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.348 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Pavúk
7. September 2022
Zmluva č.50 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.50 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Svetozár Korytiak
7. September 2022
Zmluva č.104 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.104 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Kováčik
8. September 2022
Zmluva č.291 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.291 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Dušan Nepšinský
8. September 2022
Zmluva č.464 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.464 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Dušan Goceliak
8. September 2022
Zmluva č.262 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.262 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Kristián Veverka
10. Január 2023
Zmluva č.511 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.511 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Adriana Stasíková
12. September 2022
Zmluva č.320 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.320 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Michal Pírek
19. September 2022
Zmluva č.283 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.283 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miloš Pindiak
3. Október 2022
Zmluva č.303 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.303 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Stanislav Svinčiak