Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva č.532 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.532 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ivan Trnavský
6. Október 2022
Zmluva č.448 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.448 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Vraniak
7. Október 2022
Zmluva č.472 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.472 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jaroslav Boháčik
7. Október 2022
Zmluva č.573 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.573 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Kochan
7. Október 2022
Zmluva č. 263 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.263 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Kokavec
7. Október 2022
Zmluva č.421 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.421 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jana Kubišová
7. Október 2022
Zmluva č.400 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.400 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Alžbeta Boháčiková
7. Október 2022
Zmluva č.701 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.701 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Miroslav Hlásnik
7. Október 2022
Zmluva č.527 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.527 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mariana Vaníková
7. Október 2022
Zmluva č.17 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.17 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Kysucká
7. Október 2022
Zmluva č.49 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.49 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Martin Benedik
7. Október 2022
Zmluva č.284 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.284 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Vrana
10. Október 2022
Zmluva č.84 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.84 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Dušan Trhan
10. Október 2022
Zmluva č.84/2 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.84/2 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Magdaléna Kubaliaková
10. Október 2022
Zmluva č.156 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.156 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mária Veselovská
10. Október 2022
Zmluva č.158 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.158 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Andrea Ivaničová
10. Október 2022
Zmluva č.370 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.370 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anežka Ridzoňová
10. Október 2022
Zmluva č.524 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.524 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Michal Vojenčiak
11. Október 2022
Zmluva č.188 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.188 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Kováčik
11. Október 2022
Zmluva č.404 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.404 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Braciník