Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva č.419 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.419 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jana Trnavská
24. Október 2022
Zmluva č.507 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.507 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marian Kušpál
24. Október 2022
Zmluva č.518 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.518 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Monika Mydlová
24. Október 2022
Zmluva č.196 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.196 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ivan Nemčok
26. Október 2022
Zmluva č.402 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.402 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Karol Kurtík
26. Október 2022
Zmluva č.177 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.177 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Renáta Veselovská
28. Október 2022
Zmluva č.186 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.186 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Dubec
28. Október 2022
Zmluva č.333 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.333 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Nepšinský
2. November 2022
Zmluva č.175 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.175 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Kubizniak
2. November 2022
Zmluva č.164 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.164 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marian Kubašiak
2. November 2022
Zmluva č.440 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.440 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Erika Kurajdová
3. November 2022
Zmluva č.256/1 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.256/1 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Pavol Vraniak
3. November 2022
Zmluva č.256/2 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.256/2 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Goceliaková
3. November 2022
Zmluva č.425 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.425 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mária Brenkusová
4. November 2022
Zmluva č.558 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.558 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Blanka Vraniaková
7. November 2022
Zmluva č.129 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.129 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Blaženiak
8. November 2022
ZMLUVA O DIELO č. 7/2020
ZMLUVA O DIELO č. 7/2020
Doplnená
0,00 € KOUBEK, s.r.o. Obec Pohronská Polhora
9. November 2022
DODATOK č. 37 k zmluve o ukladaní odpadu č. 10/10/95
DODATOK č. 37 k zmluve o ukladaní odpadu č. 10/10/95
0,00 € SEKOLóG s.r.o. Brezno Obec Pohronská Polhora
9. November 2022
Zmluva č.426 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.426 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Sroka
10. November 2022
Zmluva č.258 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.258 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Benedik