Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva č.501 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.501 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Juraj Veverka
3. Január 2023
Zmluva č.553 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.553 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Alexander Smugala
5. Január 2023
Zmluva č.136 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.136 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Juraj Baloha
9. Január 2023
Zmluva č. M18 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M18
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľuboš Hanuska
9. Január 2023
Zmluva č. M19 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M19
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Tomáš Žiak
9. Január 2023
Zmluva č. M20 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M20
0,00 € Obec Pohronská Polhora Dr. Kvetoslava Marušincová
9. Január 2023
Zmluva č. M21 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M21
0,00 € Obec Pohronská Polhora Paulína Macíková
9. Január 2023
Zmluva č. M22 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M22
0,00 € Obec Pohronská Polhora JUDr. Zlatica Višňovská
9. Január 2023
Zmluva č. M23 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M23
0,00 € Obec Pohronská Polhora Dušan Kečkéš
9. Január 2023
Zmluva č. M24 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M24
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Bobák
9. Január 2023
Zmluva č. M25 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M25
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Juraj Pilát
9. Január 2023
Zmluva č. M26 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M26
0,00 € Obec Pohronská Polhora Stanislav Rosiar
9. Január 2023
Zmluva č. M27 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M27
0,00 € Obec Pohronská Polhora RNDr. Mária Kontrošová
9. Január 2023
Zmluva č. M28 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M28
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľudovít Bobák
9. Január 2023
Zmluva č. M29 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M29
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ondrej Rosiar
9. Január 2023
Zmluva č. M30 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M30
0,00 € Obec Pohronská Polhora Slavka Gáborová
9. Január 2023
Zmluva č. M31 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M31
0,00 € Obec Pohronská Polhora Tatiana Adameková
9. Január 2023
Zmluva č. M32 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M32
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Suja-Pumeľ
9. Január 2023
Zmluva č. M33 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M33
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Blaschke
9. Január 2023
Zmluva č. M34 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M34
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Viglašský