Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
1084/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
16. November 2022
Dodatok k dohode o integračnom zámere
-CRZ-
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1208/2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klientov čísla č. 22K112162
1207/2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
7. December 2022
Dohoda č. 22/21/010/32
1220/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
28. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
1299/2022
0,00 € Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
24. Január 2023
Dodatok č. 6. k Rámcovej zmluve č. Z60090006
94/2022
0,00 € EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
161/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Erika Piknová
1. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
179/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Bugaj
15. Február 2023
Zmluva o spolupráci
290/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek CARTA Slovakia, s. r. o.
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
340/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek NATUR-PACK, a.s.,
13. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OL- 1147/2022
396/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Grif plus s.r.o.
17. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovaní a nájme stavby
139/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Máj 2023

551/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gemini Group s. r. o.
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
679/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
668/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
18. Júl 2023
Dodatok číslo 1 l zamestnávateľskej zmluve čáslo 100003795
822/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálneho odpadu
778/2023
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Príkazná zmluva
777/2023
0,00 € Slovenské centrum obstarávania, o. z., Podzámocká 67/6,97201 Bojnice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
Zamestnávateľská zmluva
792/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek