Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
311/2024
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
7. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
723/2022
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Špulier
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miroslav Žuffa
30. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
726/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Darina Karetková
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1014/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Lieskovská
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1123/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Kolejáková
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1126/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1124/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Polačiková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1137/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Haramiová
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1145-2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1163/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Mravcová
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1168/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Vojteček
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1176/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Pavol Ondrík
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1229/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Bobrovský
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1240/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
9. November 2023
Zmluva o zbere , preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
1249/2023
15,00 € Espik Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
16. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1270/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Floreková
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1275/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ladislav Šprlák
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1277/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marta Motýľová