Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1312/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Motýľ
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1329/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miloš Vojteček
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
836/2023
18,50 € DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202311-NP-0415
266/2024
18,94 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
875/2023
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Gorek
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1306/2023
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Lieskovský
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
63/2024
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gabriela Stroková
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1203/2023
28,00 € Mesto Námestovo , Ul. Cyrila a Metóda 329/6 , 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
159/2023
30,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Námestovo
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
532/2022
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek, Sára Šangalová
28. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
580/2023
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek a Sára Šangalová
6. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
601/2022
46,12 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Záhradník
24. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
101/2023
49,24 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gabriela Hucíková
18. November 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1016/2022
50,16 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Monika Karasová
24. November 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
478/2023
50,16 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Baňák
22. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1236/2022
70,99 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Poláčková Miroslava, Liesek 700
1. Jún 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
588/2022
71,02 € Obec Liesek Peter Repka
26. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
591/2023
71,02 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Repka Peter
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
780/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
5. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
871/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucie Holubcová