Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1084/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenko Gostík
13. Október 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1144/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
26. Október 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1194/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Ondrík
27. November 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1298/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Marek Zembjak
4. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1320/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miriam Beňušová
4. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1321/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Daniel Vrabec
12. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1349/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivan Motýľ
22. Január 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
122/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenka Kováčová
1. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
349/2024
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marianna Pilková
27. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
676/2022
111,71 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Záhorová, Ľubomír Záhora
22. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
666/2022
130,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek RUCEK, s.r.o., Milošová 1965, 022 01 Čadca
18. Júl 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
803/2023
150,00 € eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
999/2022
179,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
3. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1226/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
4. Január 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
4/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľubica Babinská
4. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1391/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Dušan Duda
5. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
214/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dopaterová Anna
13. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
275/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kumorová
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1011/2022
200,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
1. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
711/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Furdeková