Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdií č. 2008723
672/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Liesek
15. August 2023
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve č.: 103001397
939/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. August 2023
Darovacia zmluva
957/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektiny 9600488732
OL-1045/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel , a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Október 2023
Zámenná zmluva
587/2023
0,00 € Daniel Vavrek, Mária Vavreková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
24. Október 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202306-ZoPZO-0427
1046/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. Október 2023
Príkazná zmluva
405/2023
0,00 € Slovenské centrum obstarávania ,o.z. Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. November 2023
Zámenná zmluva
1130/2023
0,00 € Anna Kabačová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínový vklad
1310/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínovaný vklad
1309/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb - Transparentný účet Plus
1326/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
413/2022
1,00 € Obec Liesek eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
1. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
186/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Staničiarik o.z.
6. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
37/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek 108. Zbor Oriešok Liesek
18. Júl 2023
Podnájomná zmluva
824/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Telovýchovná Jednota Sokol Liesek
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
562/2022
3,50 € Obec Liesek Mária Sirotová
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
581/2022
3,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
582/2022
3,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
729/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková