Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdií č. 2008723
672/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Liesek
15. August 2023
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve č.: 103001397
939/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. August 2023
Darovacia zmluva
957/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
11. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektiny 9600488732
OL-1045/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel , a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Október 2023
Zámenná zmluva
587/2023
0,00 € Daniel Vavrek, Mária Vavreková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
24. Október 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202306-ZoPZO-0427
1046/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. Október 2023
Príkazná zmluva
405/2023
0,00 € Slovenské centrum obstarávania ,o.z. Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. November 2023
Zámenná zmluva
1130/2023
0,00 € Anna Kabačová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínový vklad
1310/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. December 2023
Zmluva o vkladovom účte - termínovaný vklad
1309/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb - Transparentný účet Plus
1326/2023
0,00 € VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
8. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1000051765
1337/2023
0,00 € DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu (ZZ)
1367/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. December 2023
Dohoda č. 23/21/010/44
1280/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232150
1366/2023
0,00 € Encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve
32/2024
0,00 € Ing. Milan Koleják, Mudr. Štefánia Kolejáková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1363/2023 o vytvorení umeleckého diela sochy
140/2024
0,00 € Mgr. Art. Miroslav Mlkvik, Vitanová 360, 027 12 Vitanová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Február 2024
Zmluva o výpožičke kompostéra
199/2024
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Koneční uživatelia
8. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-000820-00 zo dňa 1.08.2017
247/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Z-D-2024-000074-00
269/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek