Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva č.VP/24/11125/001
13/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
386/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
413/2022
1,00 € Obec Liesek eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
1. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
186/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Staničiarik o.z.
6. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
37/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek 108. Zbor Oriešok Liesek
18. Júl 2023
Podnájomná zmluva
824/2023
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Telovýchovná Jednota Sokol Liesek
9. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
258/2024
1,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek 108. Zbor Oriešok Liesek , Oravická 94, 027 12 Liesek
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
562/2022
3,50 € Obec Liesek Mária Sirotová
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
581/2022
3,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
582/2022
3,50 € Obec Liesek Lenka Poláčiková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
729/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1254/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kuboleková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1304/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1303/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1307/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
91/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Macák
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
125/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
144/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinský
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
150/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča