Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1254/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kuboleková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1304/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1303/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1307/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
91/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Macák
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
125/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
144/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinský
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
150/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
151/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
155/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
24. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
343/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Stas
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
375/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kabáč
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
543/2022
5,00 € Obec Liesek Anna Štobrová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
544/2022
5,00 € Obec Liesek Anna Štobrová
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
595/2022
5,00 € Obec Liesek Jozef Kabáč
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
597/2022
5,00 € Obec Liesek Obec Liesek
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
608/2022
5,00 € Obec Liesek Irena Garbiarová
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
655/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Poláček
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
704/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Augustín Kabáč