Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
27/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Bútora
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
40/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Šuhajová
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
66/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
63/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Špulier
12. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
62/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Špulier
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
88/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
89/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
90/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
146/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
149/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
154/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
170/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
169/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
336/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Bobrovská
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
335/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Júlia Šprlová
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
415/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kubek
17. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
675/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Vrabčeková
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
708/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská